Validare dosare concurs asistent medical perioada determinata 07-09.04.2015

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 / 2011, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea a unui (1) post cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de asistent medical la Staţia Bacau, comisia de concurs, în urma  verificarii documentelor din dosarele de concurs, se constată

ADMISE” următoarele dosare:

  1. Maftei Elena Minodora
  2. Timofte Cosmin Valeriu

Procesul verbal incheiat poate fi vizualizat AICI .

About The Author