Servicii

Serviciul de Ambulanta Judetean Bacau ofera urmatoarele tipuri de servicii:
1.Servicii gratuite, decontate de CJAS,  reprezentate de:

a.urgente medico-chirurgicale majore:
-catastrofe (asistenta medicala de urgenta ,,in masa”);
-urgente colective (asistenta medicala de urgenta colectiva);
-urgente individuale (asistenta medicala de urgenta individuala),
inclusiv solicitarile pentru cazurile preluate din locurile publice.

b.urgentele medico-chirurgicale de gradul 2;

c.transporturi decontate de CJAS:
-transport medical asistat al pacientilor (urgente diverse,
accidentati, prematuri, transferuri interclinice etc);
-transport sanitar (sange si derivate, echipaj de consultatii de
urgenta la domiciliu etc);
-transport sanitar neasistat al pacientilor.

2.Venituri proprii ( curse cu plata ):
a.manifestari publice,evenimente sportive,spectacole etc;
b.curse cu plata, la cerere;
c.curse efectuate in baza contractelor de furnizare de servicii
medicale, cu unitati sanitare din municipiu si judet (transportul
pacientilor dializati, transportul pacientilor pentru consulturi,
investigatii);
d.cursuri de prim ajutor.