Conferinta actualitati in medicina de urgenta – Cluj Napoca 4-6 Iunie 2015

Dragi colegi,

Sub imperiul tradiției interdisciplinre a medicinei clujene, vă invităm să participați la “Conferința Actualități în Medicina de Urgență” care se va desfășura în vechea citadelă de educație transilvăneană.

Dorim ca manifestarea să împletească diversitatea informațiilor medicale, în contextul cultural al “Castrum Clus”, pentru dezvoltarea artei abordării pacientului în urgență, utilizând noile cuceriri științifice asociate cu logistica și tactica de vârf de tip informatic și organizațional la congruența experienței instituțiilor implicate.

Conferința se va desfăsura pe parcursul a două zile și jumătate cuprinzând sesiuni științifice interdisciplinare de înaltă ținută, mese rotunde, workshop-uri interactive, prezentări de cazuri clinice, simpozioane șisesiuni demonstrative cu caracter practic, specifice asistenței medicale de urgență. Se vor organiza sesiuni educative pentru voluntari, studenți, tineri doctori, ce reprezintă speranța și viitorul sistemului integrat de asistență medicală de urgență. Progresul tehnic și informatic  în domeniu va fi prezentat de către colaboratorii de la firmele de aparatură medicală și IT.

Cele mai bune lucrări științifice, postere, prezentări de caz vor fi premiate.

Știința se va împleti, în deplină armonie, cu activitățile sociale care vă vor oferi  oportunitatea vizitării obiectivelor turistice din “Castrum Clus – orașul comoară medieval” și seri de taină ce vor îmbina armonios moștenirea seculară cu agitația contemporană.

Vă lansăm așadar invitația de a participa în perioada 4 – 6 iunie 2015 la evenimentul științific care va avea loc la Cluj-Napoca.

 

Președintele Comitetului de Organizare

Șef lucrări dr. Adela Golea

 

Detalii : www.cimu.ro

About The Author