MEDICI DE FAMILIE

Medicii de familie / medicii din ambulator pot solicita transportul medical al pacientilor aflati la domiciliu pentru investigatii sau internare intr-o unitate sanitara cu paturi si care indeplinesc criteriile stabilite de Normele la Contractul Cadru cu Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Bacau : transportul la spital pentru internare sau investigaţii nou-născutului până la 3 luni şi al persoanelor nedeplasabile : asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză, insuficienţă cardiacă clasa IV – NIHA, bolnavi în fază terminală numai la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

FORMULAR SOLICITARE TRANSPORT SANITAR -MEDICI DE FAMILIE