CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bacău organizează în perioada 1416.05.2012 CONCURS pentru ocuparea funcţiei de Director Medical la SAJ Bacău.

Concursul de selecţie cuprinde:

  1. studierea dosarului de înscriere – etapă eliminatorie
  2. concursul propriu-zis, cu următoarele etape de evaluare:

a)    testul-grilă de verificare a cunoştinţelor din bibliografia specifică postului – etapă eliminatorie

b)   susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului

c)    interviul de selecţie.

Criteriile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidaţi pentru înscrierea la concurs, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, temele cadru pentru proiectul de management şi bibliografia de concurs se afişează la sediul SAJ Bacău, str. Florilor nr. 10, sc.A, ap.1 şi pe site-ul www.ambulantabacau.com sectiunea CURSURI,CONCURSURI.

Înscrierile la concurs se fac în perioada 03-07.05.2012, între orele 9,00-14,00 la sediul SAJ Bacău, str. Florilor nr. 10, sc.A, ap.1.

Anuntul de concurs se  gaseste

.

Bibliografia si tematica pentru ocuparea postului se gasesc

.

Regulamentul concursului pentru ocuparea functiei de Director Medical se gaseste

.

Rezultatul validarii probei de dosare depuse de candidatii pentru functia de Director Medical il gasiti

.

Procesul verbal validare finala examen pentru functia de Director Medical il gasiti 

.